ตุลาคม 6, 2022

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ความภูมิใจของศิษย์เก่า

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

0 comments

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

0 comments

แจ้งขอเลื่อนกำหนดการจัดสอ …

0 comments

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. จัดปาฐกถาพิเศษ และเสวนาวิชาการ ในโอกาส 86 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการก่อเกิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง …

0 comments

งานเสวนาวิชาการ 85 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับการก่อเกิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

0 comments

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักส …

0 comments

กิจกรรมนักศึกษา/วิชาการ

โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบั …

0 comments

พิธีไหว้ครูน้อมรำลึกพระคุณครูอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร …

0 comments

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัส 59

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ส …

0 comments

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบั …

0 comments

กิจกรรมบูมพี่บัณฑิต

0 comments