ธันวาคม 8, 2022

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย (มธ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และว่าที่ร้อยเอกศักดา ศรีทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น