ธันวาคม 8, 2022

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง รัฐประศาสนศาสตร์”  วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม Activity บริเวณหน้าอาคาร ฝั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และได้รับพัฒนาตามแบบนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 รวมถึงเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามแบบสวนดุสิต SDU Spirit

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น