กันยายน 24, 2023

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. จัดปาฐกถาพิเศษ และเสวนาวิชาการ ในโอกาส 86 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการก่อเกิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง …