ธันวาคม 8, 2022

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. จัดปาฐกถาพิเศษ และเสวนาวิชาการ ในโอกาส 86 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการก่อเกิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง …